ശാസ്താവിന് നവകം പൂജയും സർപ്പദൈവങ്ങൾക്കു നൂറുംപാലും

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ശാസ്താവിന് നവകം പൂജയും സർപ്പദൈവങ്ങൾക്കു നൂറുംപാലും

April 12, 2023 @ 10:00 am - 12:00 pm

Details

Date:
April 12, 2023
Time:
10:00 am - 12:00 pm
Event Category:

Venue

Asramam Manakadu Sree Dharmashastha Kshetram